HOME '95

W konkursie uczestniczyło 33 uczestników realizujących 27 prac. Z wyjątkiem jednego (D. Liska) wszyscy uczestnicy byli uczniami klasy ósmej i realizowali temat w formie rocznej pracy domowej.


Praca najlepsza:

DANIEL LISEK - BUDOWA LUNETY ASTRONOMICZNEJ.


Prace wyróżnione:

Ola Szczakiel - Zapis głosu na woskowej matrycy - model fonografu.

Łukasz Strzyż i Rysiek Piechota - Badanie zachowania i zdolności uczenia się myszek japońskich i chomików.

Zuza Fedus - Badanie wpływu barwy oświetlenia na rozwój roślin.


Prace pozostałych finalistów:

Grabowski Piotr Książka dla uczniów szkoły podstawowej: “Układ Słoneczny w ilustracjach”.
Szajkowska Katarzyna Wpływ napromieniowania nasion na rozwój z nich roślin.
Kazimierczak Marcin
Labno Rafał
Wykonanie działającego modelu mini elektrowni wiatrowej.
Sroka Adrianna
Burnat Mirela
Badanie wpływu kształtu piramidy na strukture metalu i rozwój roślin.
Kornek Irena Badanie właściwości kurzu.
Balzasch Janusz Tablica: “Powstanie Układu Słonecznego”.
Anweiler Dorota Badanie wpływu zanieczyszczen komunalnych na pelargonie.

Pozostałe prace:

Kądziołka Jacek Wykonanie urządzenia do efektów świetlnych.
Trabuć Tomasz Badanie zawartości wody w różnych częćciach roślin.
Datko Michał Opis biologii papugi falistej.
Czech Szymon Ewidencja dzikich wysypisk śmieci w okolicy Grudzic.
Ostrowska Dominika Obserwacja zwyczajów życiowych pająka.
Grabowski Piotr Książka dla uczniów szkoły podstawowej: “Układ Słoneczny w ilustracjach”.
Palt Mariusz Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego z dokładnością do 0,1.
Pasoń Marek Książka: “Meteoryty”.
Ledwig Marcin
Skrzyniarz Radosław
Badanie zachowania szczura pod wpływem zanieczyszczeń powietrza.
Arbeiter Monika Obserwacja rozwoju roślin poddanych działaniu środków chemicznych.
Mrochen Janusz Badanie zimnotrwałości odmian ziemniaka.
Kowol Wojciech Zanieczyszczenie środowiska w Grudzicach - gazetka.
Korzeniowska Katarzyna
Paczula Katarzyna
Model Układu Słonecznego z zaznaczeniem, które planety badane były przez sondy kosmiczne.
Suchanek Dariusz Badanie wpływu zanieczyszczeń komunikacyjnych na rośliny.
Jaguścik Grzegorz Badanie wpływu detergentów na rośliny.
Charciarek Grzegorz
Ciołek Marcin
Film: “Różnorodność ptaków w naszym otoczeniu”.
Gawron Anna Badanie trwałości baniek mydlanych.

Nagrodzono wszystkich finalistów jednodniową wycieczką rowerową na Górę Świętej Anny, zakończoną koncertem i pokazem ogni sztucznych. Wyróżnieni otrzymali skoroszyty z wyposażeniem a zwyciezca ponadto książke i honorowy tytuł “magister minor omnis sciente”.

POWRÓT do strony tytułowej