HOME '97

W konkursie uczestniczyło 39 uczestników realizujących 38 prac. Wszyscy uczestnicy byli uczniami klasy ósmej i realizowali temat w formie rocznej pracy domowej.


Praca najlepsza:

Nagrody nieprzyznano.


Prace wyróżnione:

Damian Kulig - Wykonanie projektu i montaż systemu łączności wewnątrz szkoły.

Dorota Kurc - Badanie zachowania się plamy cieczy w ruchu obrotowym.


Prace pozostałych finalistów:

Michał Bereta Wykonanie projektu i montaż systemu alarmowego chroniącego okno.
Krystyna czech Badanie skuteczności reklamowanych proszków do prania.
Dorota Glasder Występowanie mchów w różnych typach lasów okolic Opola.
Aldona Janowska Wpływ dźwięków na niośność kur.
Justyna Kurpierz Próba sztucznego wylęgu jaj kurzych.
Mirela Lischik Badanie skuteczności reklamowanych środków czyszczących.
Magdalena Parecka Budowa elektrowni wodnej wykorzystującej wodę z kranu.

Pozostałe prace:

Mateusz Cichoń Budowa działającego modelu wulkanu.
Sebastian Gralla Badanie mocy grzałki elektrolitycznej w zalezności od stężenia elektrolitu.
Marcin Janowski Badanie paranormalnych właściwości piramidy.
Iza Jaskółka Badanie wpływu dżwięku na wzrost roślin.
Agnieszka Jendryassek Wykaz ciekawych gatunków drzew występujących w Grudzicach.
Andrzej Kaźmierczak Budowa amfibii na napęd pedałowy.
Tomasz Kielbach Pomiar przyspieszenia ziemskiego z dokładnością do 0,1 m/s2.
Beata klimek Badanie trwałości baniek mydlanych.
Joanna Koy Badanie zjawiska wnikania barwników do wnętrza roślin.
Danuta Kowol Ewidencja dzikich wysypisk śmieci w Grudzicach.
Ewa Koziarska Badanie wpływu środków czyszczących na rozwój glonów.
Irek labak Badanie skuteczności magii laleczek "woo - doo".
Aneta Łuczyńska Nakręcenie filmu edukacyjnego.
Iwona Macura Badanie czasu rozkładu wybranych śmieci.
Tomek Morawski Budowa zegara słonecznego.
Barbara Nowak Badanie wpływu temperatury i czasu na pieczone ciasta.
Katarzyna Okoń Badanie właściwości reklamowanych margaryn.
Agnieszka Piechota Badanie wpływu zmian oswietlenia na rozwój roślin.
Damian Piechota Badanie wydajności produkcji tlenu przez moczarkę kanadyjską.
Waldemar Piechota Pomiar prędkości dżwięku.
Łukasz Pławiak Badanie wpływu rodzaju światła na rozwój roślin.
Małgorzata Prukop Badanie wpływu rodzaju gleby na rozwój roślin.

POWRÓT do strony tytułowej