HOME '98

W konkursie uczestniczyło 27 uczestników . 25 uczestników było uczniami klasy ósmej i realizowało temat w formie rocznej pracy domowej.


Praca najlepsza:

Robert Ochota - Budowa działającego modelu elektrowni wiatrowej.


Prace wyróżnione:

Jan Charciarek - Badanie wpływu produktów użytych do pieczenia chleba na jego świeżość.

Piotr Garbacz - Badanie węglowo - cynkowego ogniwa galwanicznego.


Prace pozostałych finalistów:

Barbara Bereta Wykorzystanie komputera do ilustrowania wyników doświadczalnych.
Przemysław Popera Ewidencja zagrożeń ekologicznych mojej dzielnicy.
Anna Ochota Badanie gatunków pleśni rozwijających się na różnych pożywkach.
Aleksandra Szajkowska Budowa poziomego zegara słonecznego.
Martyna Cichoń Badanie kiełkowania rzerzuchy podlewanej wodą z domieszkami.

Pozostałe prace:

Marlena Joniec Badanie rozwoju systemu korzeniowego fasoli.
Dorota Kurpierz Badanie migracji ptaków na terenie Grudzic.
Monika Warzecha Badanie wzrostu begonii na róznych typach gleb.
Joanna Ziobro Badanie percepcji barw u chomika syryjskiego.
Dorota Anweiler Badanie zmysłów królika miniaturki.
Robert Wrzeciono Badanie sprawnosci silnika motocyklu dla różnych paliw.
Anna Pawlak Badanie atrakcyjności barwy karmnika dla ptaków.
Łukasz Ziaja
Rafał Mentel
Budowa działającego modelu poduszkowca.
Budowa systemu sterowania poduszkowcem.
Artur Jurewicz Badanie wpływu śmieci na rozwój fasolki.
Marcin Woszek Budowa łodzi z napędem wzorowanym na rybiej płetwie.
Mariusz Tymecki Obserwacja ruchu Księżyca i planet.
Małgorzata Ciolek Badanie wpływu rodzaju gleby na rozwój pelargonii i trzykrotki.
Eliza Bryla Budowa modelu sejfu.
Aleksandra Keler Badanie wpływu oswietlenia i temperatury na rośliny doniczkowe.
Kamila Widera Badanie wpływu barwy oświetlenia na kiełkowanie roślin.
Magdalena Kielbach Ewidencja gatunkowa ptaków zamieszkujących Grudzice.
Beata Dzwonnik Badanie percepcji barw i kształtów u żółwia.
Robert Czech Badanie skuteczności reklamy telewizyjnej na społeczność Grudzic.

POWRÓT do strony tytułowej