HOME

Witeliada'2004

Regulamin

Szkolnego Konkursu Projektów Badawczych

im. Witelona

POWRÓT
REGULAMIN

paragraf 1
UCZESTNICY

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.
 2. Uczestnikiem jest uczeń realizujący dowolny projekt badawczy (poszerzający wiedzę o otaczającym nas świecie).

paragraf 2
TEMAT PROJEKTU

 1. Temat projektu może dotyczyć każdej dziedziny, ale musi mieć charakter badawczy.
 2. Temat projektu wybiera uczeń, musi on uzyskać jednak akceptację opiekuna.
 3. Prace realizowane są indywidualnie. Wyjątkiem jest ścisły podział odpowiedzialności za poszczególne elementy projektu wśród 2, 3 osób (np. "Budowa poduszkowca" - 2 osoby: Wojtek K.- układ napędowy, Andrzej H. - sterowanie i stabilizacja).

paragraf 3
DZIENNIK REALIZACJI PROJEKTU

 1. Uczestnik prowadzi dziennik realizacji projektu.
 2. Jest to skoroszyt, dostarczony przez organizatora uczestnikowi po zgłoszeniu tematu.
 3. Dziennik może mieć charakter brudnopisu, ale czytelnie zorganizowanego.
 4. Po zakończeniu projektu, przedstawia komisji dziennik i wyniki w uzgodnionej wcześniej formie.
 5. Dziennik powinien zawierać:

  notatki na temat postępu prac, wyniki obserwacji, projekty, materiały;
  bibliografię;
  raport końcowy.

paragraf 4
FINAŁ

 1. Zakończeniem konkursu jest prezentacja wyników przed komisją szkolną i publicznością.
 2. Jest to krótkie wystąpienie autora - prezentującego wyniki swej pracy komisji konkursowej.
 3. Czas prezentacji jest ustalony i określony przez komisję (maks. 5 min.).
 4. Finał szkolny organizują szkolni opiekunowie konkursu.
 5. Komisja ocenia projekt tylko na podstawie prezentacji i dziennika w kategoriach:

paragraf 5
TERMINARZ

 1. Do 1 IIII 2000 - Zgłoszenie swego udziału i realizowanego tematu organizatorom.
 2. Do 15 V 2000 -- Zakończenie pracy i dostarczenie raportu i dziennika.
 3. Około 17 V 2000 – Finały szkolne.
 4. Koniec maja 2000 - Finał.

 

paragraf 6
ORGANIZATORZY

kontakt:

PSP nr 26 w Opolu im. Książąt Opolskich

45 - 317 Opole ul. Groszowicka 12

tel. (077) 540574

PG nr 4 w Opolu

Opole ul. 1 maja 145

tel. (077) 4540574

adres emailowy: witelon@poczta.onet.pl
REGULAMIN WERSJI INTERNETOWEJ KONKURSU

Zasady są identyczne jak w wersji szkolnej z następującymi modyfikacjami:

 1. Uczestniczyć można korespondencyjnie (organizatorzy kontaktują się ze szkołą).
 2. Temat musi zostać zgłoszony i uzyskać wcześniejszą akceptację organizatora.
 3. Uczestnik powinien w czasie roku szkolnego prowadzić dziennik realizacji projektu.
 4. Po zakończeniu projektu, należy dostarczyć organizatorom dziennik i wyniki w uzgodnionej wcześniej formie oraz potwierdzenie autentyczności.

POTWIERDZENIE AUTENTYCZNOŚCI

Po zakończeniu pracy dziennik powinien zostać poświadczony przez rodzica, nauczyciela... .
Druk oświadczenia wyślemy po zarejestrowaniu twojego tematu.


adres do korespondencji:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26 w Opolu im. Książąt Opolskich
ul. Groszowicka 12
45 - 317 Opole

Z dopiskiem: Witeliada'2000

tel. (077) 4540574

adres emailowy:
SP26@POCZTA.ONET.PL

nauczyciel fizyki Piotr Tałan


POWRÓT do strony tytuowej.